Úvod Technický list WPC dlaždic

Technický list systému WPC BET kompozit

Technický list pro dodávku a montáž výrobku WPC BET kompozit, který se úspěšně využívá na celoplošné, pochůzné konstrukce jako podlahy, terasy, zahradní pěšiny, okolí bazénů,obklad vnějších schodišť a pod. Má vysoké užitné vlastnosti, je laciný, bezúdržbový a plně nahrazuje přírodní materiály v exterierierovém použití

Technické údaje a varianty použití

Podlahové dlaždice k venkovnímu použití, jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který má významné užitkové vlastnosti. nazývá se WPC – Wood Plastic Composite. Výrobcem dlaždic je firma BET System s.r.o. a dodává dlaždice pod obch. názvem WPC BET kompozit. Je vyráběn v několika barvách,dle přání odběratele.Rovněž vyrábíme různé kombinace sestav.

Dlaždice WPC BET kompozit jsou vyrobeny z kompozitního materiálu na bázi dřeva a  plastového polymeru jehož optimální poměr je 50 - 60% dřevěné drti a 50 - 40 % polymeru např. polypropylén. Toto složení umožňuje bezpečný pohyb na mokrém povrchu, neabsorbuje vodu, ale dochází do dvou měsíců k  mírné stabilizaci barevného odstínu Vysoká,ověřená kvalita a imitace povrchu dřeva je určujícím kriteriem našeho výrobku.

Shrnutí základních výhod proti dřevu a jiným materiálům:

* Vlivem povětrnostních vlivů se nekroutí ani jinak nedeformuje

* Nepraská a netvoří třísky, bez vad jako například suky a pod.

* Je nenasákavý

* Odolává mrazu a vysokým teplotám v letním období, protiskluzový povrch

* Je odolný proti hnilobě, plísním a napadení hmyzem

* Neprovádí se na něm žádná údržba, nátěry a čistí se pouze proudem vody s využitím  jemného kartáče  nebo přidáním běžného saponátu

* Neobsahují žádné toxické chemikálie ani konzervační prostředky

* Rozebíratelný systém

* Životnost materiálu při běžném užívání je prakticky bez omezení, ev. poškozené části je možno snadno vymněňovat

Kde se nedají tyto dlaždice používat:

* Jako samonosné podlahové krytiny

* Nosné konstrukce balkonů

* Vyvýšené terasy

Kvalita

WPC dlaždice splňují všechny hygienické normy a předpisy dle EU. Jsou úspěšně otestovány jak na kvalitu materiálu, tak kvalitu vyrobených dlaždic. Proto jsou vyráběny ve vysoké kvalitě a s maximálním ohledem na životní prostředí.

Příklady použití WPC dlaždic

Montáž dlaždic je rychlá a relativně jednoduchá, kdy pomocí předlisovaných čepů a oček se systém sestavuje, to znamená nic se nevrtá ani nešroubuje.Jednoduchost systému umožňuje provádět montáž samotným odběratelem, ale přesto je vhodné provést montáž dodavatelem, kdy při dodržení postupu pokládky je vytvořen profesionální vzhled a funkce díla.

Příprava před montáží potřebuje úpravu rovného, pevného podloží s vytvořením malého spádu, který je nutný u každého druhu povrchu. Dále u nezpevněných ploch je nejlépe vytvoření spádovaného betonového podkladu (jako např. u zámkové dlažby a dalších).

Záruka se poskytuje nejméně na 24 měsíců při provedení montáže naší firmou, ale skutečná životnost je mnohonásobně delší.